แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ

แบบประเมิน SDQ

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ

รายละเอียดของแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ เป็นแบบประเมินของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  พัฒนาจาก  The strengths addiffculties Questionnaire (SDC)เป็นเครื่องมือท่านการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดรองปัญหาเด็กได้ดีสามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรองปัญหาและช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อช่วยให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คุณครู สามารถประเมินเด็กเบื่องต้นว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางจิตเวชในด้านใด เพื่อที่เด็กจะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

แบบประเมิน SDQ นี้เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุ 4 - 16 ปี

แบบประเมิน SDQ ประกอบด้วย   2  ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะพฤติกรรม  จำนวน  25  ข้อซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ  โดยสามารถจัดกลุ่มพฤติกรรมได้   5   ด้านได้แก่  

  1. พฤติกรรมด้านอารมณ์ (5ข้อ)
  2. พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น (5ข้อ)
  3. พฤติกรรมเกเร/ความแระพฤติ (5ข้อ)
  4. พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน (5ข้อ)
  5. พฤติกรรมสัมพันธภาพกับสังคม (5ข้อ)

  ส่วนที่  2  เป็นการประเมินด้านผลกระทบของพฤติกรรมว่ามีความเรื้อรังส่งผลระทบต่อบุคคลรอบข้างต่อตัวเอง มีผลกระทบต่อสัมพันธภาพทางสังคมและชีวิตประจำวันของเด็กมากน้อยอย่างไร 

คำชี้แจงสำหรับใช้เครื่องมือประเมินโดย พ่อแม่และผู้ปกครอง

  • แบบประเมินเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินตัวเด็กเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค ผลการประเมินจะมีความถูกต้องเมื่อท่านตอบตามความเป็นจริง
  • อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำถามนานเกินไป พยายามตอบทันทีที่อ่านคำถามและคำตอบเสร็จ
  • ผลการประเมินจะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมของเด็ก ใน ณ ขณะที่ทำการประเมิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้  (การทำแบบประเมินซ้ำควรมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป)
  • ไม่ควรนำผลประเมินที่ได้ไปกล่าวโทษ หรือตำหนิตัวเด็ก

 

>>> Click เพื่อทำแบบประเมิน SDQ <<<

กรุณาเลือกคำตอบให้ตรงความจริงมากที่สุด

แบบประเมิน SDQ

แบบประเมิน SDQ

แบบประเมิน SDQ

  View : 922

Tags: แบบประเมินออนไลน์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 วันนี้ 1,273
 เมื่อวาน 1,656
 สัปดาห์นี้ 4,975
 สัปดาห์ก่อน 10,623
 เดือนนี้ 35,495
 เดือนก่อน 31,322
 จำนวนผู้เข้าชม 361,904
  Your IP : 3.239.236.140

Untitled Document