Page 4 - เล่ม1 ''พ่อแม่สุขสันต์...รู้ทันตัวเอง''
P. 4

มาร่วมเรียนรู้

       การเป็น “พ่อแม่สุขสันต์...รู้ทันตัวเอง”


     ตามเส้นทางการค้นพบความสุขกับการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น 6 ขั้นตอน


       1. รู้เรา                  6. รู้วิธี

        ต่างคน               สุขสร้างได้...ด้วยตัวเอง

    ต่างวิถี..กับวิธีเลี้ยงลูก


       2. รู้ทัน                 5. รู้คุณค่า

        จากการ                 ค้นหาความดีงาม

      เปลี่ยนแปลง...

      สู่การปรับตัว                             4. รู้ใจ
       3. รู้ตัว                ความฝัน ความหวัง


       เตือนใจ....               ความจริง...แบบไหน

      ให้รู้ทันความคิด
                              ที่พอดี
     4  คู่มือค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น เล่ม 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9