คำถามที่พบบ่อย

เปิดทำการรักษาตั้งแต่เวลา(จันทร์ - ศุกร์) 08.30น. - 16.00น.
คลินิกพิเศษเปิดทำการรักษา (อังคาร - พุธ) 16.30น. - 20.30น.
การยืนบัตรนัดต้องทำการยืนบัตรก่อนเวลานัด 30 นาที

ในกรณีผู้ป่วยใหม่
- ดำเนินการติดต่อเคาเตอร์เวชระเบียน ก่อน 10.00น. เพื่อทำการซักประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย
- ในการรับบริการครั้งแรกอาจไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ ยกเว้นในกรณีแร่งด่วนฉุกเฉิน

เอกสารทีต้องเตรียมมา
- สำเนาสูติบัตร กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 7 ปีบริบูรณ์
- สำเนาบัตรประชาชน กรณีผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
- ใบส่งตัวการรักษาจากสถานบริการอื่น (ถ้ามี)

กรณียาหมดก่อนเวลานัดหมายการรักษาครั้งต่อไป
สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 02-248-8999 ต่อ 71010 (จันทร์ - ศุกร์)ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30น. เพื่อทำการติดต่อขอรับยาเดิม

กรณีทำยาหาย
ต้องทำการติดต่อ หมายเลข 02-248-8999 ต่อ 71010 (จันทร์ - ศุกร์)ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30น. เพื่อทำการติดต่อขอรับยา
หรือ เข้ามาติดต่อสถาบันฯด้วยตนเอง โดยการจ่ายยานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพยาบาล

ไม่สามารถเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในได้ เนื่องจากทางสถาบันฯเปิดบริการเปพียงผู้ป่วยนอกเท่านั้น

สามารถทำได้ โดยเข้ารับบริการตามขั้นตอนการให้การรักษา

คลินิคจิตเวชเด็ก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

คลิ๊กที่รูปเพื่อขยาย


 วันนี้ 870
 เมื่อวาน 1,012
 สัปดาห์นี้ 870
 สัปดาห์ก่อน 9,603
 เดือนนี้ 29,740
 เดือนก่อน 30,696
 จำนวนผู้เข้าชม 225,945
  Your IP : 3.92.74.105

Untitled Document